Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Li De liefde is lankmoedig, de liefde is welwillend, nimmer afgunstig.

J.: Zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd en denkt geen kwaad.

Li Zij verheugt zich niet over de ongerechtigheid maar verblijdt zich in de waarheid.

J.: Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.

L: De liefde vergaat nimmermeer.

Zang:

Looft den Heerl In grote ontferming Ziet Hij neer op al wat leeft; Onder zijne vleug'len nestelt Veilig al wat adem heeft.

Heien wil Hij 't wonde harte, Luisi'ren naar der wezen klacht; Elke smeekbêe wil Hij horen, Groot is zijne liefdemacht.

Looft den Heer! Gij alle volken, Jong en oud, vermeldt zijn eer! Heft omhoog uw dankb're handen Voor zijn liefde! Looft den Heerl

Jz. 115.

Sluiten