Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.Daarom/ ne^ ae slappe handen omhoog en sterkt de wankele knieën. Doet aan de wapenrusting Gods, opdat gij weerstand kunt bieden in den bozen dag en tot het eind strijdende stand moogt houden.

J.: Heer, maak mij uwe wegen bekend, leer mij uwe paden I

Ls Nu dan, wat eist de Heer uw God anders van u, dan dat gij Hem vreest, door standvastig op al zijn wegen te wandelen en Hem lief te hebben en Hem met uw gehele hart en met uw gehele ziel te dienen?

Zang:

Wie tot aan het einde volhardt, krijgt de kroon des levens. Wie tot aan het einde volhardt, krijgt de kroon des levens. Krijgt de kroon des levens.

Jz. 137. Laud. 76.

Sluiten