Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de antwoorden, blijkt, dat op vrijwel alle scholen de Zending occasioneel behandeld wordt. Slecht een 11-tal scholen heeft er speciale uren voor. Zoo schrijft een Hoofd: Van de 40 lessen voor Kerkgesch. worden er 10 speciaal gebruikt voor de Zending". Een ander: „Na de behandeling v. d. Kerkgesch.' verdeeld over twee leerjaren, worden die uren gebruikt voor Zendingsonderwijs". En een derde: „Eenmaal in de veertien dagen een half uur en in de Zendingsweek iederen morgen van 9 tot 9.30 uur .

We kunnen dus veilig zeggen: „De Zending wordt occasioneel behandeld".

A. Occasioneele behandeling.

I. Bij welk van de bovengenoemde vakken wordt de zending occasioneel behandeld?

Op ruim 90 lijsten is deze vraag niet beantwoord (Hierbij behooren ook die scholen, waar de Zending speciaal behandeld wordt).

Bij Bijb. Geschiedenis op 335 scholen

Vaderl. Geschiedenis „ 243 „

Kerkgeschiedenis „ 432 „

Aardrijkskunde „ 429 „

Taal • „ 39

Lezen » 315 „

Zingen „170

Godsdienstonderwijs „ 2 „

Algem. Geschiedenis „ 27 g (Ulo)

Hiérbij worde nog aangeteekend, dat op verschillende scholen de Zending bij meer dan één van deze vakken ter sprake komt.

Op verschillende lijsten is bij deze vraag nog een aanteekening gemaakt b.v.

„In de leesboeken is te weinig stof".

„Wij hebben 2 halve uren per week voor B.G. Eén er van kan gebruikt worden voor K.G. of Zending".

„Beschouw het als een belangrijk deel van de K.G. Een kerk zonder Zending verstart en is ten doode gedoemd".

„Niet bepaald te zeggen. In de 2 hoogste klassen 1 uur per week".

„In een bepaalde periode, b.v. één winter in plaats van K.G.".

„Van de 3 lessen.K.G. is er één voor de Zending".

Sluiten