Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hosten berekenen" en hebben noodig „Chrétiens Christianisés".

Sommigen, die in dit geschrift een definitief antwoord zullen zoeken op practische vragen, zullen misschien teleurgesteld zijn. Ik heb geen speciale moeilijkheden behandeld, die bij dit onderwerp ter sprake komen, daar ik geloof dat binnen de groote lijnen die ik trok, er nu eenmaal wel verschil zal blijven over sommige dingen, ook tusschen ware christenen. Ieder moet zelf de consekwenties maar trekken, die hij voor God en geweten verantwoorden kan en zoolang denken en bidden, tot hij in eigen gemoed ten volle verzekerd is. Ik zal niemand oordeelen om zijn gevolgtrekkingen, niemand mag het mij doen om de mijne. Wie lijden moet, waarlijk om des gewetens, waarlijk om Gods wille, misschien ook omdat de Staat hem iets beveelt, dat hij niet doen mag — ik acht het niet onmogelijk voor een oprecht Christen — hij lijde, en 't zal hem heerlijkheid zijn. God helpe allen, die er naar verlangen, Zijn wil te doen!

Amsterdam, 13 Mei 1919.

P. Stegenga Azn.

Sluiten