Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vraagt mij niet bh' welke partij gij u daartoe moet aansluiten, 't Verschil der partgen is niet zoo groot als 't dikwijls wel lijkt, en in haar bedoelen is tot op zekere hoogte veel goeds. Maar suft niet in uw partij, laat u niet drijven op den stroom uwer partij, maar laat liever, als God het u geeft, de partij drijven op u. Een Christen, die werkelgk geheel voor God wil leven, neemt overal een bijzondere plaats in. En als geen enkele partij u voldoet, zooals er mij tot nu toe geen enkele volledig voldoet, welnu, strijdt dan maar alleen en leer aldus wat Groen van Prinsterer gezegd heeft — al heeft hij het dan misschien ook anders bedoeld — dat in isolement kracht ligt.

Vraagt mij ook niet wat gij dan doen moet en op welke wijze gij broederschap moet oefenen. Begint maar dadelijk naast uw deur. God zal het u verder wel leeren, uw geweten zal het u wel zeggen. Wie waarlijk wil, ontvangt licht. Och, dat we het eens aandurfden ons geweten te gehoorzamen! — Heilig strijden, strijden zonder haat of afgunst, ja zelfs zonder zelfzucht, vervuld van liefde en medelijden, niet de hand opheffende tegen iemand, dus ook niet tegen de overheid, den keizer gevende wat des keizers is, getrouw uw plicht doende in staat en maatschappij, steeds bereid overal waar men U roept, tot alles gewillig, met slechts één reserve, dat ge Gode meer gehoorzaam moet zijn dan den menschen, en denkende aan Luther's woord, dat het een mensch niet geraden is iets tegen zijn geweten te doen. Wanneer ge zoo Uw leven wilt leven ,zal het waarschijnlijk niet gemakkelijk worden. Gg zult komen te staan voor menige moeilgke vraag, raken midden in strijd en druk. En toch, ondanks het rumoer en de verwarring der wereld, zult ge daarheen gaan met een hart vol heilige stilte, 't Zal kunnen zgn dat Uw broeder in sommige gevallen anders meent te moeten handelen dan gij, gij zult hem daarom niet veroordeelen, wetende dat God ons niet op alle dingen denzelfden blik geeft.

Sluiten