Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wenkbrauwen hebben, willen toeroepen: overdrijft gij nu op uw beurt ook niet, onthoudt aan een kind niet wat des kinds is en vergeet niet, dat zoovele kinderen zoo weinig zon in hun leven hebben!

Van meer beteekenis is het, wanneer men wijst op de volslagen verwereldlijking van het Kerstfeest in onzen tijd. Het is een repetitie van St. Nicolaas geworden: de zaken hebben mooie Kerstétalages; de bladen geven Kerstnummers uit; de bakkers verkoopen Kerstkransen; in de steden wordt een markt van Kerstboomen gehouden, en deze vinden hun plaats in huizen en winkels, in kroegen en bioscopen; 't is overal hulst en roode lichtjes; de pret van Sinterklaas wordt nog eens overgedaan, en de restanten worden opgemaakt; 't is alleen maar om de cadeautjes te doen En wat de Zondagsschool betreft, de

vrijzinnige Zondagsscholen, die maken er alle werk van, en die geven het meest! En wij, wij moeten die Kerstfeestviering nu maar liever opgeven, want anders worden wij hoe langer hoe verder meegetrokken in het verkeerde zog; ach, er is zooveel overdrijving bij, alles wordt zoo opgeschroefd, 't is ééne groote drukdoenerij, het vraagt te veel tijd, kracht en geld, de moeite kon beter besteed worden en daarom — tegenover die schrikkelijke veruitwendiging past ons slechts één houding en die is: onthouding! Eilieve, zóó doen wij in de kerk toch ook niet?

Omdat de wereld op haar manier beslag heeft gelegd op het Kerstfeest, schaft de Kerk toch de bijzondere herdenking van het Kerstfeit niet af? Wanneer de dingen op zichzelf goed en schoon zijn, behoeven wij het gebruik niet na te laten om het misbruik, dat er door anderen van gemaakt wordt.

Het komt er maar op aan, hoe wij met de kinderen onzer Zondagsscholen Kerstfeest vieren.

En nu zet ik met allen nadruk op den voorgrond: De Kerstfeestviering moet nooit beschouwd worden als iets, dat zijn doel vindt in zichzelf, doch alleen als een middel. Als het alleen maar om een feestje zonder meer te doen is, bepaal u dan bij een of twee zomeruitstapjes naar de duinen of naar de hei of naar de bosschen of naar de stad of naar een dierentuin!

Een middel. Waarvoor?

Nu noem ik allereerst het belang van de Zondagsschool.

Laat het u maar helder voor den geest staan, dat ge een Kerstfeestviering op touw zet ter wille van de Zondagsschool!

Wij behoeven deze bedoeling niet te verbergen noch te verdonkeremanen. Wij mogen er gerust voor uitkomen, dat wij de kinderen zoeken te krijgen èn te houden. Dit is immers van

Sluiten