Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen op de Zondagsschool leidt tot den grooten Kindervriend. Waar men, naast de rijke beloften des Evangelies, ook de strenge eischen van 's Heeren Wet brengt, moet men zichzelf onvoorwaardelijk aan die Wet onderwerpen. Dit brengt voor den Zondagsschoolonderwijzer mee, dat hijzelf in zijn werk orde moet hebben, en van zijn leerlingen eischt, dat zij zich ordelijk gedragen.

Deze orde moet er niet dan pas zijn, als de onderwijzer gaat vertellen, neen, wanneer ze dan eerst komen moet, is het al mis. Gedurende den geheelen schooltijd mag die orde feitelijk niet gestoord worden.

Voor de les aanvangt, heeft de Zondagsschoolonderwijzer reeds zijn taak. 't Gebeurt wel eens, dat vóór 't begin van den schooltijd in de omgeving van het Zondagsschoollokaal de grootst denkbare herrie heerscht. Dit behoeft ons niet al te zeer te verwonderen. Kinderen houden nu eenmaal van de vrijheid, en deze slaat, zonder goede leiding, maar al te vaak over in ongebondenheid. De ouders willen dikwijls hun kinderen kwijt, en zoo wordt de omgeving van het Zondagsschoollokaal de vergaderplaats der „spelende" jeugd, soms reeds geruimen tijd vóór de les aanvangt.

De ouders en onderwijzers hebben hier beiden een taak. Een Zondagsschool is nu eenmaal niet een dagschool, waar een speelplaats den jongelui gelegenheid biedt tot stoeien en spelen. Daar nu een Zondagsschoolonderwijzer niet als kinderjuffrouw kan fungeeren, moeten de ouders zorgen, dat de kinderen eerst tegen den aanvangstijd in het lokaal kunnen wezen, terwijl de onderwijzers tijdig genoeg aanwezig moeten zijn, om de kinderen te ontvangen.

Er kan dan heel goed een ongedwongen verhouding zijn. Praat eens met de jongens en meisjes over alles en allerlei, dat hen interesseert, maar zorg er tevens voor, dat er geen wanorde gaat heerschen, of dat het lokaal een gymnastiekzaal wordt. Ieder, die met kinderen omgaat, weet wel, hoe graag ze over banken heenwippen en dergelijke krachttoeren maken. Dit behoort nu eenmaal in een Zondagsschoollokaal niet thuis, en mag daarom door den onderwijzer niet toegelaten worden.

Is dus het te vroeg komen der kinderen af te keuren, ter andere zijde moeten ze toch op tijd zijn. Te laat komen is, helaas, een veel voorkomend gebrek. De dominé's in de kerk, de onderwijzers op school, ook de Zondagsschoolonderwijzers

Sluiten