Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn vrijmachtig welbehagen. Ik noem geen namen, spreek echter over menschen van vleesch en bloed, met wie ik het genoegen had kennis te maken, voor wie de Zondagsschool, meer nog het Huisbezoek vanwege de Zondagsschool iets beteekende. De Pers zwijge en daarom worden er een 6-tal gevallen ook in dit referaat niet gedrukt.

Broeders en Zusters, houdt sterk aan in het gebed. Het gebed is een machtig wapen. Het leert ons niet, dat we den wil van Qod kunnen veranderen, maar het leert ons door veelvuldige' oefening wel vaak den wil Qods kennen.

Heb ik een open deur opengeloopen? Is het bij u in orde met het huisbezoek? Dan neem ik beleefd mijn hoed af en dan acht ik u hoog. Dan was dit referaat overbodig. Dan komt het Hoofdbestuur achter de feiten aanhinken door zoo'n onderwerp op te geven.

Dan vergissen wij ons. Maar dan verheugen wij ons over deze vergissing.

Of is het nog niet. in orde bij u in uw woonplaats wat deze materie betreft?

Welnu, doet uw voordeel. Als gij rapport van dezen dag uitbrengt op uw commissie-vergadering, dan zegt gij: Er was ook nog een referaat over huisbezoek. Hoe heette die spreker ook weer? Zijn naam ben ik vergeten en zijn woonplaats ook. 't Doet er ook niets toe. Dat weet gij overmorgen al niet meer. Maar dat onderwerp, ja, dat huisbezoek, dat is toch wel iets om eens over na te denken. En als het uitgewerkt wordt, acht ik mij beloond.

Eén is uw Meester.

Verlies Hem nooit uit het oog.

Wij zijn maar arme, geringe dienstknechten en dienstmaagden. De Meester is daar en Hij roept u. De Meester is daar en Hij roept u!

Ik heb gezegd.

Sluiten