Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verbreiden. In talloze plaatsen heeft hij vooral de Joden de ogen geopend voor Christus* boodschap. De overlevering vertelt dat hij op jtfjni tochten ook in Rome is geweest. Hij zou daar 't hoofd der Christenen zijn geweest en onder Keizer Nero zijn gekruisigd. Het verhaal vertelt dat hij eerst Rome was ontvlucht doch dat hu onderweg Jezus ontmoette, en hij vroeg den Meester: „Waarheen gaat gij Heer?" Jezus antwoordde: „Naar Rome om mij nogmaals te laten kruisigen". Petrus keerde beschaamd naar Rome terug waar men hem gevangen nam. Toen hij veroordeeld werd tot de kruisdood vroeg hij gekruisigd te mogen worden met het hoofd omlaag omdat hij niet wou dat hem dezelfde eer werd bewezen als Christus die met 't hoofd omhoog werd gekruisigd. .. Zoo stierf Petrus op 29 Juni 64. Over zijn graf (en dat van Paulus) werd later de beroemde bt. Pieterskerk gebouwd.

Petrus mag zijn ogenblikken van twijfel gekend hebben, tenslotte heeft hij door zijn leven Gods opdracht volbracht.

X \%Wat'gebeurde op 't eerste Pinksterfeest? 2 Hoetoonde Petrus zijn flinkheid na Jezus dood. 3'. Wat stelde Jezus tegenover de drievoudige verloochening? ., ,

4. Onder welke mensen heeft P. vooral gepredikt?

5. Wat zegt de overlevering van P.'s dood? Teksf Zo iemand achter mij wil komen, die

verloochene zichzelven en neme zijn kruis op

[Leefde Mort. bï 11 en 14; Joh. 21; Hand. 2; Sienkewitz: Quo Vadis?]

Sluiten