Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAULUS.

III. Innerlijke strijd.

Wetsrol.

Het moet ongeveer in deze tijd geweest zijn, dat in Tarsus vage maar allengs duidelijker wordende berichten doordrongen omtrent een nieuwe profeet die predikte en werkte in Galilea, het Noordelijk deel van Palestina.

Volgens de berichten genas deze leraar zelfs ernstige zieken. De gelijkenissen die hij vertelde gingen van mond tot mond en het gerucht dat hij leerde dat God een liefdevolle Vader was van alle mensen drong door tot Tarsus. Toen hoorde men een tijdlang niets totdat plotseling de vreselijke tijding kwam: „De jonge profeet is veroordeeld door de Joodse raad". Enigen die in Tarsus terugkeerden van het Paasfeest wisten te vertellen dat hij gekruisigd was op de heuvel Golgotha. Paulus wist niet wat hij er van denken moest. Enerzijds was hij aangegrepen door datgene wat hij over dien profeet had gehoord, anderzijds kon deze man toch niet door God zijn gezonden. Hoe zouden de Wetgeleerden dat dan niet hebben geweten en hoe zou God dan die kruisiging hebben toegestaan? ' Enige tijd later keerde Paulus terug naar Jeruzalem. Daar merkte'hij hoe de gekruisigde profeet, die zelfs voor den Messias werd gehouden, nog leefde in de harten der duizenden. En menigmaal vroeg Paulus zich af: Waarom laat God deze

H. Oostra, Het jaar rond III ,

Van Gorcum & Camp. S.V. — Assen

Sluiten