Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waanzin toe en toch Was het hem soms alsof hij. het woord van den gekruisigde dat hem door anderen was overgeleverd, diep voelde doorklinken in zijn hart: „Mijn leer is niet de mijne, maar van Dengene die mij gezonden heeft".

Vragen:

1. Welke geruchten drongen door in Tarsus?

2. Wie was die profeet?

3. Geloofde Paulus in hem?

4. Wat merkte P. toen hij weer in Jeruzalem kwam?

5. Hoe werden de Christenen in die tijd genoemd?

Tekst: Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt! Want de zoon des mensen is niet gekomen om levens te verderven, maar om te behouden. (Luk. vs. 55 en 56).

[Lect. Heldenleven, bl. 39—49.]

Sluiten