Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gij vervolgt". Geheel verblind kwam Paulus te Damaskus aan. Een Christen, Ananias geheeten wist hem van zijn blindheid te genezen en hem beter met het Christendom bekend te maken. Ook met Petrus en de andere apostelen kwam Paulus in aanraking en eindelijk beschouwden de Christenen hem, dien zij eerst wantrouwden, omdat hij hen kort geleden nog zoo vreselijk had vervolgd, als een der hunnen. Van nu af had Paulus echter de haat der Joden te vrezen. Het werd zó erg dat de Christenen hem op een nacht in een mand over de stadsmuur lieten zakken om hem gelegenheid tot vluchten te geven. Om zich voor te bereiden op zijn nieuwe leven heeft Paulus drie jaren doorgebracht in het eenzame Arabië.

Vragen:

1. Welke opdracht kreeg Paulus?

2. Wat gebeurde onderweg?

3. Wat betekent „de verzenen tegen de prikkel slaan?"

4. Wat weet je van Ananias?

5. Wat gebeurde verder met Paulus?

Tekst: Leer mij uw welbehagen te doen, want gij zijt mijn God; uw goede geest geleide mij op een effen weg. (Ps. 143 vs. 10.)

[Lect. Heldenleven, bl. 56—67; Hand. 9 vs. 1—26.]

Sluiten