Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vragen:

1. Hoe werd P. door de Christenen te Rome ontvangen?

2. Wat weet je van zijn verblijf aldaar? S 3. Hoe handelde P. met Onesimus?

: 4. Wat zeggen oude verhalen over P.'s verdere reizen?

5. Wat vertelt de overlevering van P.'s dood?

'k Heb de goede strijd gestreden

In des Heren kracht,

Veel geleden, veel gebeden,

Met geduld gewacht;

En al beefden soms mijn leden,

'k Heb den loop volbracht.

(Gez. 202 vs. 1).

[Lect. Heldenleven, bl. 126—131; Hand. 28; 2 Tim. 4 vs. 9^—18; Br. a. Filemon.]

Sluiten