Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMBROSIUS VAN MILAAN. Gelukkig kwam er rust voor de vervolgde Christenen, toen Keizer Konstantijn de Grote bij het Edict van Milaan omstreeks het jaar 300 de Christenen vrijheid van godsdienst toestond. In plaats van schande werd 't~ nu weldra een eer om Christen te zijn. Maar

nu mpn van Hrii+An .(

niets meer had te vrezen, ontbrandde onder de Christenen zelf een strijd over allerlei opvattingen en soms waren de belijders van het geloof zeer onverdraagzaam onder elkaar. Gelukkig ontbrak het ook niet aan grote mannen (kerkvaders) die de wereld bewezen dat Christen zijn nog wel iets meer betekende dan onderlinge onenigheid. Een bekende kerkvader was Ambrosius. Hij was stadhouder van Milaan toen daar de bisschop stierf Bij de keuze van een nieuwen bisschop ontstond er strijd onder het volk. Toen Ambrosius de mensen aanmaande tot kalmte riep een kind: „Laat Ambrosius onze bisschop zijn". En plotseling juichte de schare: „Ambrosius is onze bisschop". Zo werd Ambrosius gedoopt en tot bisschop gewijd. Hij was een krachtig man die zelfs een keizer de waarheid durfde zeggen. Toen n.1. keizer Theodosius de stad Thessalonika (thans Saloniki) wegens moord op een stadhouder strafte door duizenden mensen ter dood te brengen, weigerde Ambrosius

Van Gorcum & Comp. N.V. — Assen

Sluiten