Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geleide Karei V er opmerkzaam op maakte dat men tegenover een ketter z'n woord niet behoefde te houden, antwoordde de keizer: „Al mag er dan in het gehele rijk geen goede trouw meer zijn, laat die dan tenminste nog gevonden worden bij den Duitsen keizer!" Toch achtten Luthers vrienden zijn leven in gevaar. Op de terugweg voerden ze hem in alle stilte naar de Wartburg. Onder de naam van „Jonker George" bleef Luther daar tien maanden. Hij vertaalde er het Nieuwe Testament in 't Duits. Teruggekeerd in het gewone leven trouwde Luther met de vroegere non Catharina van Bora. Men ziet Luther temidden van zijn gezin vaak afgebeeld zijn luit bespelende. Hij hield n.1. veel van muziek en heeft zelf verscheidene kerkliederen geschreven, waarvan „Een vaste burg" 't bekendste is. In 1546 is Luther gestorven. Te Wittenberg werd de grote hervormer begraven.

Vragen:

t. Wat dacht de paus eerst van L.? En later?

2. Hoe reageerde Luther op de banvloek?

3. Wat gebeurde op de rijksdag te Worms?

4. Wat deed Luther op de Wartburg?

5. Wat weet je van zijn huiselijk leven?

Gods woord houdt stand in eeuwigheid En zal geen duimbreed wijken. Beef Satanl Hij die ons geleidt Zal u de vlag doen strijken Delf vrouw en kind'ren 't graf, Neem goed en bloed ons af, Het brengt u geen gewin: Wij gaan ten hemel in En erven Koninkrijken. [Lect. Zie blaadje 22.] (Uit: Een vaste burg.)

Sluiten