Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar door zijn streng optreden werd hij verbannen. Toen daarna alles te Genève in de war liep riep men Calvijn terug. Zijn kerkeraad werd nu als 't ware het college dat praktisch de stad bestuurde. Wie de bijbel niet las, niet ter kerk kwam of vloekte werd streng gestraft. Een andermans mening verdroeg Calvijn niet. Hard tegenover zichzelf, was hij 't ook voor anderen. Door zijn aanklacht eindigde de geleerde Michaël Servet z'n leven op de brandstapel. Onverzettelijk was Calvijn maar hij dacht bij dit alles nooit aan zich zelf. De eer van God was hem alles. Hij werkte vaak dag en nacht en hierdoor kwam het ook dat hij betrekkelijk jong totaal uitgeput stierf.

Vragen:

1. Op welke plaatsen heeft Zwingli als pastoor en prediker gestaan?

2. Wat weet je van zijn prediking?

3. Hoe eindigde zijn leven?

4. Hoe kwam Calvijn in Genève?

5. Wat is je bekend omtrent zijn strengheid?

Gedankt zij God, Zijn naam zij d'eerl

Laat elk hem juichend prijzenl

Hij zag op Zijne Kerk terneêr,

Hij deed het licht herrijzen.

Zijn heilig woord wordt weer gehoord;

Geen dwang van mensenvonden

Houdt langer ons gebonden.

(Gez. 243 vs. 1).

[Lect. Zwingli, Ons Godsd. Leven; Zwingli-nummer 1931 (Vermande, Hoorn); Calvijn, Kar. Kenn. Kunst, Voortgezet onderwijs, Deel II.]

Sluiten