Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENNO SIMONS.

Het gevaar dat de Hervorming met zich meebracht was, dat er mensen kwamen, die, nu ze los waren van de Roomse kerk, ook alle gezag verwierpen. Vrijheid van geweten betekende voor hen

lns Zfin van ->1I^ U~„A

Bijbelstudie was niet meer nodig; als men Gods geest maar bezat dan kon men prediken. Ieder die hd wilde worden van hun gemeenschap, werd opnieuw gedoopt omdat men de kinderdoop als ongeldig beschouwde. Dit laatste maakte dat deze beweging de naam kreeg van „de wederdopers" Doordat zij vervolgd werden, kwamen deze wederdopers tot steeds meer overdrijving, waarbij hét z.g. Munsterdrama wel het allerdroevigste resultaat was. De man, die de beste elementen uit deze beweging wist te trekken en te zuiveren van overdrijving, was Menno Simons. Geboren m Witmarsum in Friesland, ontving hij op 28-jarige leeftijd de priesterwijding en werd kapelaan in 't naburige dorpje Pingjum. Later werd hij pastoor te Witmarsum. Door bijbelonderzoek en door 't lezen van Luthers geschriften werd hij afkerig van allerlei toestanden in de kerk' Toen hij in 1531 vernam dat Sikke Freerks, een kleermaker uit Leeuwarden op de Brol aldaar was onthoofd, omdat hij zich had laten herdopen, nam Menno Simons 't nog meer op voor de vervolgden en meer dan ooit zag hij in dat het een Christen niet geoorloofd is het zwaard te hanteren.

van Lrörlum èr Lomp. N.V. — Assen—

Sluiten