Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VONDEL (1587-1679) EN REMBRANDT (1606-1669).

De zeventiende eeuw wordt in de geschiedenis van ons land vaak de „gouden eeuw' genoemd. Dat geldt op allerlei gebied, vooral ook op 't gebied van de geest. In deze eeuw leefden onze grootste

aicnter en onze be.. , roemdste schilder en

wy aarzelen n et beide tevens te rangschikken onder

tZe17 Sie\Aef- Beide hebben « d« bijbel val

2 , > f ^f' beiden hebben eestreden om GcSlicht uit te dragen voor anderen. Joost van

familie * * ^ geboren>

familie trok later naar Amsterdam. Daar is de

dichter getrouwd met Maria de Wolff en daar heeft

hij ook zijn kousenwinkel gehad want zijn gedichten

JSÏEiTT? gC,d T°en V°n^ «verg

^fthol:eke Sel00f (Wj was eerst Doopsgezind

grote geldzorgen en bovendien bracht *jn zoon door z n losbandig leven er veel geld door. Van

schamele betrekking aan de bank van lening Oo Volnn£ï\SS?,"igMtaiven- Zijn eedi*«ten zijn

SLTin R°n CVTena,S "*» ^werken

iAdam in Ballingschap; Jozef in Dothan).

^L- dt Van R*n werd te Leiden ;

geboren, waar zijn vader molenaar was. Al"

Sluiten