Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AUGUST HERMANN FRANCKE.

Het grote gevaar, dat ieder godsdienstig mens bedreigt, is dat de mogelijkheid bestaat, dat men iets met de mond belijdt terwijl • het hart er buiten staat. Het is dus begrijpelijk dat in tiiden van uit.

. . wendige godsverering

steeds weer mensen opstaan, die wijzen op het innerhjk, die het Paulus nazeggen: „Steeds Wijven geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze drie is de 1 i e f d e". In de 17e eeuw ontstond een beweging die niet streed voor een z.g. ware leer maar voor een Christendom van de daad. De eerste die predikte in deze geest was Jean de Labadie. Zijn ideeën vonden ook ingang in ons land (Labadisten). In Duitsland trad Spener op. Hij had in Genève de l-abadie gehoord en was zoo door hem gegrepen dat hij in diens geest wilde voortarbeiden Een leerling van Spener was August Hermann Francke. Op 14-jarige leeftijd was Francke al klaar voor de ^hogeschool maar zijn moeder hield hem nog een paar jaren thuis. Van Spener leerde hij dat het ge oof zich moet uiten in de Christelijke daad. In Halle aangesteld als predikant en hoogleraar deed hij veel voor de armen en vooral voor verwaarloosde kinderen. Met enkel 10 gulden is hii begonnen arme kinderen in zijn studeerkamer les te laten geven. Later stroomden de bijdragen toe van

van uorcum <b- Comp. N.V — Assen ^

Sluiten