Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle kanten. Toen stichtte hij een afzonderlijk gebouw en ook een kweekschool voor zijn personeel. Nog later verrees het grote weeshuis waarvoor de koning o.a. 100000 stenen, 30000 dakpannen en 2000 thaler aan geld schonk terwijl een schoorsteenveger beloofde levenslang gratis de schoorstenen te vegen. Zijn inrichting en zijn christelijke naastenliefde werden overal bekend. Toen hij in Juni 1727 stierf, ging een goed Christen heen.

Vragen:

ll Wat is nog belangrijker dan kennis van van het Christendom?

2. Wat weet je van de Labadie?

3. Wat van Spener?

4. Vertel iets uit 't leven van Francke?

5. Welk groot gebouw te Holle herinnert aan hem?

Hoor onze smeekbeden: Heer: red uit alle nood: Sterk onze wank'le schreden, En leer ons tot den dood Op Uwe hoede en zegen Vertrouwen vroom van zin; Zoo voeren onze wegen Gewis ten hemel in.

(Paul Gerhard, Gez. 273 vs. 11.)

[Lect. Zie Opm. Samensteller.]

Sluiten