Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELIZABETH FRY.

Elizabeth Fry (spreek uit: Frai) die bekend is onder de erenaam van „engel der gevangenen" leed als kind aan een zwak zenuwgestel, waardoor zij erg prikkelbaar was, maar later werd ze flinker en levenslustiger. Toen haar moeder gestorven was vond zij echter in sport

... en spel geen bevre¬

diging meer en toen ze eens een prediker van de secte der Kwakers had gehoord wist ze dat voortaan God voor haar met meer zou bestaan in de woorden en verhalen van anderen; zij zelf had God in haar leven gevonden. Omdat haar vader haar zo ernstig vond zond hij haar, om wat meer afwisseling te zoeken, naar Londen. Maar ook daar vermijdt zij alle genotzoekerij en zoekt de armen op, brengt verlichting aan ziekbedden of brengt arme kinderen samen in haar Zondagsschool. Zij trouwde na enige üjd met de koopman Fry en hoewel zij elf eigen kinderen heeft gehad om voor te zorgen, zette zij toch tama onafgebroken haar liefdewerk onder

,rC" V00rt- Zij wist ondertussen heel goed dat ook m weldoen wijsheid noodig is en dat t bovenal aankomt op geestelijke verheffing. Vooral voor de gevangenen heeft zij veel gedaan.

Z^lll ,eT a 2ij VO°r '* eerst de gevangenis van Newgate te Londen waar zij in een zaal van ongeveer

van (jorcum & Comp. N.V. — Assen

Sluiten