Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALBERT SCHWEITZER.

Er bestaat een spreekwoord: de brutalen hebben de halve wereld, maar Jezus leerde precies het omgekeerde n.1. zalig zijn de zachtmoedigen want zij zullen de aarde beërven. En al schijnt 't eerste meer waar dan 't laatste, toch

geweld gegrondvest steeds weer in eenstorten, terwijl eeuw m eeuw>tjsteeds wordt voortgebouwd aan ftet rijk van de zachtmoedige, aan het rijk van Christus. Dit gebeurt in de z.g. beschaafde wereld maar ook ver daar buiten. Sedert 1795 bestaat het Umdens Zendingsgenootschap, sinds 1797 het Nederlands Zendingsgenootschap. Honderden zendelingen gaven en geven hun leven voor de kerstening van de heidenen in Indië en elders Een ?laatS in '* zendingswerk neemt professor Albert Schweitzer in. Hij werkt in Afrika, aan de zoom van het oerwoud.

ï\?num<ï0i, b°ekje "Uit J'eugd" 'ertelt hij dat hij t als kind lang niet altijd gemakkelijk heeft gehad. Al vroeg speelde hij op 't grote kerkorgel te Straatsburg en ook later toonde hij zich de grote Bach-kenner en de man die verstand had van orgelbouw. Ook ontwaakte bij hem al vrij spoedig de liefde yoor de zending, welke liefde hij voor 'n deel te danken heeft aan de preken van zijn vader

Van Gorcum & Comp. N.V. — Assen 32

Sluiten