Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„RELIGIEUSE VORMING"

EEN SERIE HANDBOEKJES OVER JEUGD EN GODSDIENST

EEN WESTHILL-KINDERDIENST door Ds. A. M. v. d. Laar Krafft en L. v. d. Laar Krafft-Wynaendts v. Resandt (Serie „Religieuse Vorming" no. i). Prijs / 0.90 Dit werkje geeft een kijk op de gang en bedoeling van een Westhill-„Zondagsschool". Het is zo overzichtelijk, beknopt en eenvoudig mogeüjk samengesteld.

DE DRAMATISCHE METHODE OP DE ZONDAGSSCHOOL. Hoe kinderen Bijbelsche verhalen spelen, door A. Bax-Buining (Serie„Rel. Vorming" no.2).Prijs/0.90 Moeten wij ook op onze Zondagsscholen de nieuwe methoden van onderwijs en opvoeding, die het kind tot activiteit brengen, volgen? Ja — zegt de schrijfster van dit nieuwe werkje. Zij vertelt van haar ervaringen met het dramatiseren van Bijbelverhalen en wijst anderen de weg om op de eigen Zondagsschool daarmee een proef te nemen. Een aantal gedramatiseerde verhalen zijn in het boekje opgenomen.

EEN JEUGDKERKDIENST door Ds. A. M. van de Laar Krafft (Serie „Rel. Vorming" no. 3). Prijs / 0.90 Dit uitgaafje is bedoeld als het vorige maar dan voor de jongens en meisjes boven de 12 jaar (tot 18 j.) in een Jeugdkerk.

VAN GORCUM& COMP N.V., - UITGEVERS - ASSEN

Sluiten