Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hugenootsche Kruizen met Duifje

(vóór de herroeping van het Edict van Nantes) of traan (na de herroeping). Goud of Zilver.

Verkrijgbaar bij voorkeur des Vrijdagsavonds van 7—10 uur

in het Gebouw „GELOOF EN VRIJHEID." Voor andere uren plege men overleg met den Conciërge;

Ie PIJN AC KERSTRA AT 102.

HET HUGENOOTSCHE KRUIS. - Neen, geen wetenschappelijk onderzoek naar de herkomst van het Hugenootsche kruis past ons hier, maar slechts een enkel woord over de algemeen gangbare legende betreffende dit »cht-Protestantsche sieraad, dat de dames zoowel als de heeren aan hun horlogeketting overal in Frankrijk dragen.

Om elkander als Christenen te herkennen en toch het Roomsche kruis, voor hen een teeken van tyrannie geworden, niet te huldigen, zouden de Fransche Protestanten het kruis van Malta hebben aangenomen. Aan dat kruis zouden zij een duifje hebben bevestigd, als symbool van den Heiligen Geest, en na de herroeping van het Edict van Nantes, een traan, als uiting van droefheid en smart over de gruwelijke vervolgingen, waaronder de Kerk der Woestijn gebukt ging. Het is slechts een legende en ik weet, dat andere „verklaringen" evenveel recht kunnen laten gelden als deze; maar toch wilde het mij voorkomen, dat het goed was hier mede te deelen wat de volksmond verhaalt omtrent een sieraad dat algemeen gedragen wordt in Protestantsch Frankrijk en dat ik gaarne ook hier burgerrecht zag verkrijgen.

K. B. 15-K21. F. 1. KROP.

Voor alle propagandalectuur in zake Rome en de Reformatie, wende men zich eveneens tot bovenitaand adres, le Pijnackerstraat 102.

Sluiten