Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich met de toekomst, wetende dat onze kinderen de vruchten .zullen plukken van eiken strijd die thans wordt gestreden, van elke smart die thans wordt gedragen, van elke zegepraal die nu voor den Koning wordt behaald. In alles het oog gericht op het Kruis, dat middelpunt van het werelddrama, die sleutel tot oplossing van elk levensraadsel, dat behoud van ieder zondaar:

:i Ave Crux, spes unica.

Wjees gegroet, o Kruis, gij' eenige hoop van den mensch, in het leven en in den dood.

Amen.

Sluiten