Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wordt lid van de Chr. Mannenvereeniging „Gij zijt allen Broeders"

Lidmaatschap ff 1.— per laar

De leden ontvangen gratis het orgaan „Geloof en Vrijheid". Toezending aan huis 50 ets. per jaar

Art. 3 en 4 der Statuten geven duidelijk doel en richting aan; ART. 3. De Vereeniging. heeft tot grondslag het Evangelie van Jezus Christus, naar de Heilige Schriften. En heeft ten doel de toepassing der beginselen des Evangelies op elk levensterrein.

ART. 4. Zij tracht dit doel te bereiken:

a) door de behandeling van onderwerpen van godsdienstigen, kerkelijken, zedelijken, en maatschappelijken aard. zoowel op de ledenvergaderingen, als in openbare samenkomsten.

b) door het inrichten van een bibliotheek.

c) door het verspreiden van lectuur.

d) door het uitgeven van een orgaan.

e) en verder door alle wettige middelen, die aan het\doel bevorderlijk kunnen zijn.

Men geeft zigh op als lid: Voor de stad, bij het Bestuur, in Geloof en Vrijheid",

le Pijnackerstraat 102 Voor Feijenoord: F. A.M/TOPMAN, Thorbeckestraat 5 , „ Charlois: G. A. DE VRIES. Clemensstraat 81 „ Tuindorp Heyplaat: A. W. KOUDSTAAL,

Rondolaan No. 3 „ Delfshaven: A. M.'VAN DER SANDE, Willem van Zuijlenstraat No. 32 a „ Schiedam: Ds. P. A. C. HALFFMAN, Lange Haven No. 134 -

Sluiten