Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAN EEN CHRISTEN SOCIALIST ZIJN ?

Een van de groote vraagstukken van dezen tijd is zeker wel:

Kunnen Christendom en Soc. saamgaan, of kan een Christen, (dat is een man of vrouw, die Jezus Christus belijden als hun Verlosser) Socialist zijn?' .

Dit is geen vraag van den laatsten tijd. Zeer zeker is deze vraag in den laatsten tijd meer op den voorgrond gekomen, doordat de S. D. A. P. haar bekende, 'maar,ook haar misleidende leus: „Godsdienst is privaatzaak" is gaan propageeren.

Wijlen F. Dommela Nieuwenhuis, de eerste Soc, agitator in ons land, schreef in zijn gedenkschriften :

„Toen ik het Soc. als mijn levensbescherming aanvaardde,'heb ik het Christendom vaarwel gezégd, want geloof en Soc. kunnen niet saamgaan."

In dit geschriftje zal ik trachten aan de hand van Soc. geschriften een antwoord op de vraag* te geven: „Kan een Christen Socialist zijn?"

Dr. H. Gorter, de bekende Soc. dichtèr, schreef een boekje getiteld: „Het historisch Materialisme voor de' arbeiders verklaard". Op bldz. één lezen we het volgende:

„De sociaal-cfemocratie is niet alleen het streven om de productie-middelen te brengen in handen der gemeenschap. En dit te doen door den politieken strijd, de verovering der staatsmacht. De Soc. is niet alleen een politieke en economische strijd. Zij is meer dan dat, Zij is ook een idëele strijd, om een wereldbescherming tegen de bezittende klasse.

De arbeider, dien de bezittende klasse wil helpen ten onder brengen en zijn klasse wil maken tot de heerschende in den staat."

(Zuiver bolsjewiek — Schrijver.)

Sluiten