Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groridprincipen van het socialisme en kan dus niet anders dan

bedrog en huichelarij genoemd worden."

In een rede,' waarvan een verslag stond in het Duitsche Soc. Blad „Vorwarts", zei hij het volgende, sprekende over het onderwerp

Godsdienst Privdatzaak:

„Degenen, die nog vasthouden aan godsdienstige ideeën zijn een belemmering voor onze beweging. Daarom moet de godsdienst niet als privaatzaak gelden.

Uit onzen eisch scheiding van kerk en staat volgt, dat wij ons ook tegen den godsdienst moeten verklaren, want kerk en godsdienst zijn onafscheidbaar.

De eerste leiders van het socialisme zijn allen vrijdenkers geweest, die zich van kerk en godsdienst hebben vrijgemaakt. /

Toen de partij grooter werd, hebben wij, omdat de godsdienstigheid de( plattelandsbevolking een belemmering voor onze beweging was, in het partijprogram de stelling godsdienst is privaatzaak alleen uit taktiek om stemmen te winnen bij de verkiezingen dit als punt van ons programma gesteld.

Dit is niet alleen onzin, maar is ook huichelarij.

Waarom zouden wij den strijd tegen godsdienstige domkoppen niet beproeven?

Met godsdienstige domkoppen kunnen we niets beginnen.

De stelling godsdienst privaatzaak moet uit het partijprogram geschrapt worden.

Bebel schreef in zijn boek „de Vrouw en het Socialisme": . I

' „Godsdienst en socialisme zijn als water en vuur." ' '

En in zijn boek „Christendom en,Socialisme schreef hij: i

„Het socialisme zal een nieuwe kuituur brengen tegenover de kuituur van het christendom. Het socialisme is de verlosser van den nieuwen tijd."

Sluiten