Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllliN

Wordt lid van dc Chr. Mannenvereeniging „Gij zijt allen Broeders". Lidmaatschap f 1.50 per jaar. De leden ontvangen gratis het orgaan „Geloof en Vrijheid".

Art. 3 en 4 der Statuten geven duidelijk doel en richting aan

Art. 3. '

De Vereenigmg heeft tot grondslag het Evangelie van Jezus Christus naar de Heilige Schriften, en heeft ten doel de toepassing der beginselen des Evangelies op elk levensterrein.

Art. 4,

Zij tracht dit doel te bereiken:

a) door de behandeling van onderwerpen van godsdienstigen, kerkdijken, zedelijken en maatschappelijken aard, zoowel op de ledenvergaderingen, als in openbare samenkomsten.

b) door het inrichten van een bibliotheek.

c) door het verspreiden van lectuur.

d) door het uitgeven van een orgaan.

e) en verder door alle wettige middelen, die aan het doel bevordelijk kunnen zijn.

Men geeft zich op als lid : voof de stad, bij het bestuur der Vereeniging le Pijnackerstraat 102. Voor Feijenoord: bij den Heer G. MEULENDIJK,

Chr. de Wetstraat 117. Charlois: G. A. de Vries, Clemensstraat 81 „ Tuindorp-Heyplaat: A. W. KOUDST AAL, Rondolaan 3. „ Delfshaven: P. J. N. VAN LEEUWEN, 2e Schansstr. 69. "„ Schiedam: Ds'. P. A. C. HALFFMAN, Lange Haven 134.

Kralingen : A. OÜTJERS, Speelmandwarsstraat 21b. "„ Tuindorp-Vreewijk: J, KUNST, Groene Zoom 263.

Sluiten