Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baring weg te nemen.

Wij moesten boven alle omstandigheden staan, wij moesten nu alles tegen was, juist onze zielenadel en grootheid openbaren De omstandigheden verklaren, verontschuldigen niet.

De held gaat tegen de stroom in, hij overwint waar alles tegen loopt. Hij straalt helder in de donkere omstandigheden, Jezus Kristus is juist ook hier het voorbeeld. Niets en niemand werkt mede en nochtans toont Hij allés en allen te kunnen verwinnen en dragen. Grote mannen en vrouwen hebben hun grootheid getoond waar alles tegenliep. Paulus zingt in de kerker, Sokrates is het beeld van kalmte bij de naderende dood. Martelaren en martelaressen zwak van lichaam, blijken sterk van geest. Fransiskus is groot waar" hij alles verlaat. Doch alle mensen zijn geen helden, -noch sterk van geest.

Het ligt dus op onze weg, de maatschappelike uitwassen, de sosiale misstanden te bestrijden en weg te nemen, opdat het recht gehandhaafd blijve.

Sosiaal kristendom is een kristendom dat hier het Godsrijk tonen wil en dus nu reeds bouwen gaat aan dat komende rijk.

Wij stellen tegenover het sosialisties sijsteem geen ander sijsteem. Dat is onze zwakheid. Het is tevens onze kracht.

Onze zwakheid! De schare wenst een teken. De massa wenst een onfaalbare sosiale dogmatiek. Het volk wil iets zien, wenst een tekening. Het is begrijpelik van het volk, dat het een teken(ing) wenst. Het is onverantwoordelik van de leiders om aan deze zucht en dat verlangen te voldoen.

Wie kan eerlik blijven en het volk een nieuwe maatschappij voortoveren, het in vergadering en mieting in verrukking brengen,' en tuis wetenschappelik het sosiale vraagstuk overdenken?

Eerlik, manmoediger is de sosiaal die niets belooft, op niets en niemand spekuleert, op geen vergaderhartstocht werkt noch mietinginstinkt benut, maar rustig uiteenzet, dat geen maat-

Sluiten