Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat gij hebt en geef het de armen, en gij zult een sehat hebben in de hemel; (in u zelve) en kom herwaarts, volg Mij." (Jezus Kristus,) het reine ideaal). (Mattheus 19 : 21).

Het individualisties-sektaries kristendom verdoolt en verwijlt in éigen kring. Het geestelik genot van dat kringetje (kerkje) is allés.' Wie buiten ons kerkje, groepje en klubje staat, is niet uit de waarheid en deze gemeenschap ligt in het boze.

Ons aards verblijf is dan het tranendal, de dood de verlossing, de wereldmijding de verbeelde heiliging.

Dit onkristelik-kristendom is hard, steenhard, fanatiek en egoisties. Het maakt de Kristuswaarheid tot een partijprogram, een sektewoord,: een klasseleuze der gestichte- groepjes. Dit kristendom is a-sosiaal in theorie, tegen-sosiaal in praktijk. Het is een kristendom zonder gemeenschapsgevoel, 't zucht eens over die boze wereld, het spreekt waanwijs over die sosiale bedrijvigheid en doet geen poging de arbeid en de aktie der kristelik-sosialen te begrijpen en te verstaan.

Het sosiale kristendom, sluit zich aan bij het heden, bij deze samenleving, het erkent deze wereld als de histories-gewordene en poogt het nieuwe te doen veroveren.

In zich vindt het elke vorm* goed en het stelt zich niet teweer tegen vakbeweging, sosiale ordening, medezeggenschap, enz. Het staat midden in deze wereld, het heeft ook voor deze wereld een boodschap en. tracht deze te doen verstaan.

Het is begrijpelik, dat de dogmatiese sosialist vragen blijft: Doch wat is dan uw stelsel, uw maatschappijschema? Eerlik gezegd, wij hebben geen stelsel, wij zijn stelselloos en wij willen stelselmatig „stelselloos" blijven. Het leven, ook het maatschappelik leven, is niet, het groeit, het is ook wat het niet is.

Zodra de mens een blok en een stuk marmer is. kan de sosialistiese beeldhouwer een maatschappelik beeld houwen. Nu de mens een we-

Sluiten