Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reld op zichzelf is, nu de mens een oorspronkelijk wezen is, met een vrije wil, vrije neigingen, nu wensen wij deze mens op sosiaal terrein niet maatschappelik-militairisties te drillen.

Zodra het sosialisme zich verwezenlikt, wordt het dril-militairisme, dril-burokratie, wordt de mens een nummer in de ekonomiese werkplaats.

Het oude konflikt enkeling-gemeenschap staaf het sosialisme in de weg.

Neen, wij zijn geen vorigeeuwse individualisten, wij vergoddeliken de enkeling allerminst gelijk wij aantoonden. De enkeling wordt door de gemeenschap gevoed, gedrenkt, gekleed, gebouwd, geleid, niets is denkbaar dan gemeenschappelik.

Het is de kracht van Rome's kerk dat zij stevig-gemeenschappelik is. Deze kracht voerde haar tot macht. Het verklaart de machteloosheid van het Protestantisme, dat het de kracht der gemeenschap te laag heeft gesteld na de vestiging der Hervorming.

Doch deze eenheid, dit gemeenschapsgevoel zij organies. Het is de kracht van het Protestantisme dat het de eenheid die er is, organieser greep dan Rome.

De enkeling wordt gebouwd door de gemeenschap. Toch is de taak der gemeenschap de enkeling veilig te stellen, de enkeling vooruit te helpen. Haar taak is dienend en daar waar de gemeenschap dient en zwak is, daar is zij machtig, daar heerst zij.

De roomse kerk die zich dan ook onfeilbaar noemt, die zich in zedelik-godsdienstige zin tot leidster der gewetens maakt, overschrijdt haar grens, dient niet, doch heerst en is waard tot de hel toe neder gestoten te-worden. De gemeen?Cj?PJl-staat — ker'c — maatschappij) moet de individuen organies eerst samenvoegen en dan sterk maken. Voor het geweten van de enkeling trede derhalve de ganse gemeenschap, (kerk, staat en maatschappij) terug. Bij een konflikt Kerk — geweten (Luther) trede de kerk terug. Bij een botsing staat — gewetensdienstweigering trede de staat terug. Bij een strijd maatschappij — -gewetensonderkruiperij trede de maatschappij terug. Wie het geweten van de enkeling vermoordt,

Sluiten