Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gezag, omdat het gezag is uit God,' beantwoorden zij, heel consequent, met de leuze : „Weg met God, omdat wij geen enkel gezag willen erkennen

(behoudens natuurlijk het onze, wanneer wij eenmaal aan het roer zijn)." De concessie „godsdienst als privaatzaak getolereerd" is een leugen en een misleiding. Slechts met het meest consequente materialisme, op elk levensgebied doorgevoerd, kan de anarchie — hoe dan ook rood of rose getint — op den duur zich verstaan. „In tegenstelling tot de theologen en de eenvoudige lieden, die overal in de natuur den vinger Gods zien, die alles naar Zijn wil bestuurt, schrijft Dr. Pannekoek in'zijn boekje over Godsdienst en Socialisme, vond de wetenschap overal strenge natuurwetten, die geen uitzondering toelieten, en niets dan kracht en stof." „Met schade en schande, oordeelt Lafargue, Marx' schoonzoon, wordt God uit de natuur verjaagd. Daar, waar de onbarmhartige kritiek aan het woord kwam, was 't met den onnoozelen God Israëls gedaan en als een simpele veldwachter werd hij dan ook tijdens de Revolutie door een decreet afgeschaft." t-r „Er is geen God, zegt Dr. Gorter, geen wezen buiten 't heelal, dat op de een of andere onverklaarbare manier het heelal zou bewegen en besturen.... De gedachte zelfs aan godsdienst zal niet meer aan de kinderen gegeven worden.... Met gebogen hoofd zal zij als een laffe schim van de aarde verdwijnen." En dan, in poëtische verrukking :

Eens zal een dag zoo vol van Eenheid dagen en weten zal der menschen vrijheid zijn. \ Reeds ziet men de godsdiensten bleek vertsagen en fonkelen het meer van kennis' wijn. Het Communistisch Manifest van 1848 maakt het al niet beter: „De wetten, de moraal, de godsdiënt, lezen 'wij daar, zijn even zooveel burgerlijke vooroordeelen, waarachter zich even zoovele burgerlijke

*) Der wirtschaftliche Materialismus nach den Anschauungen von Karl Marx 1886.

Sluiten