Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belangen verschuilen." En August Erdmann dikt aan :„Het moet voor haar (n.1. de 'S. D.) ook al js 't niet in het partijprogram uitgesproken, partijzaak wezen om den voor het zedelijk en geestelijk leven van het volk verderfelijken invloed der religie met alle kracht tegen te werken — in het belang van de partij, in het belang van waarheid en vrijheid." *) Na den Duitscher, de Engelschman. „De kerk, decreteert Quelch,2) is een der pilaren van het kapitalisme, en de werkelijke functie van de geestelijkheid bestaat daarin, dat zij het verstand der arbeiders doet versuffen en er de gewillige betaalde slaven van maakt, die geduldig en tevreden zijn met hun lot in deze wereld, in afwachting van een glorierijke belooning in de andere." En als am duidelijk het internationaal karakter van deze ziekte te doen uitkomen, geeft het Volk dit socialistisch Kerstevangelie ten beste : „Ons „Vrede op aarde" kan niet anders dan een vernieuwde oorlogsverklaring zijn. Oorlog aan het kapitalisme, ook al is het omhangen met Christelijke franje en bedekt met Christelijk vernis. Geen vrede, geen welbehagen. Gemoed en hart gloeiende van heilige ontevredenheid over het vele menschonwaardige in deze ellendige maatschappij, strijd tegen alles en allenjdat de mensch heid verdrukt en de menschelijkheid vertrapt. Dat is ons kerstlied." *)

*) Sozialistische Monatshefte 1905, bl. 511, v.v.

2) In Le mouvement socialiste.

3) Citaten bij Dr. E. v. Dieren: De waanzinnige waereld en bij Prof. Mr. P. A. Diepenhorst : Naast het Kruis de roode vaan ?

Zoo juist valt mijn oog op deze dichtregelen van A. van Collem :

„Een nieuw geslacht groeit op, zich zelf gewis. Een nieuw geslacht zal op de aard' verschijnen, Maar spoor en taal en teeken zal verdwijnen Van Een, die wezen kon, noch was, noch is."

En satanisch vervolgt de communistische dichter dan elders in zijn dichtbundel :

„Maak ruim de hoofden, sprak de stem in mij, Vernietig God, die naam vol tooverij, Door verwarden altijd aangebeden."

Elk commentaar zou hier verzwakkend werken!

Sluiten