Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wordt lid van dé Chr. Mannenvcrecniging „Gij zi]t allen Broeders". Lidmaatschap f 1.50 per jaar. De leden ontvangen gratis het orgaan „Geloof en Vrijheid".

Art. 3 en 4 der Statuten geven duidelijk doel en richtina aan: , a

Art. 3.

De Vereeniging heeft tot grondslag het Evangelie van Jezus Christus naar de Heilige Schriften, en heeft ten doel de toepassing der beginselen des Evangelies op elk levensterrein.

Art. 4.

Zij tracht dit doel te bereiken: •

a) door de behandeling van onderwerpen van godsdienstigen. kerkdijken, zedelijken en maatschappelijken aard, zoowel op de ledenvergaderingen, als in openbare samenkomsten.

b) door het inrichten van een bibliotheek.

c) door het verspreiden van lectuur.

d) door het uitgeven van een orgaan.

e) en verder door alle wettige middelen, die aan iet doel bevorderlijk kunnen zijn.

Men geeft zich op als lid: voor de stad bij het bestuur der Vereeniging le Pijnackerstraat 102. Voor Feijenoord: bij den Heer F. A. M. TOPMAN,

' JThorbeckestraat 5.

„ Charlois: G. A. de Vries, Clemensstraat 81

„ . Tuindorp-Heyplaat: A. W. KOUDSTAAL, Rondolaan 3.

„ Delfshaven : A. M. v. d. Sande, Willemrv: Zuylenstr. 32a.

„ Schiedam; "Ds. P. A. C. HALFFMAN, Lange Haven 134.

„ Kralingen (nader op te geven).

..v. ^anaelsdrukK^J ïMWteWegf ö Stemerding — Weenaplein 16 — Rotterdam

Sluiten