Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarachtigheden ontmaskeren, propaganda onder valsche banier tegengaan, maar de personen laten wij zooveel mogelijk daarbuiten. God alleen kent en oordeelt het hart.

De dames dan kwamen mij waarschuwen tegen de „leugens" en „praatjes" der tegenpartij, vóórdat iemand haar onzerzijds iets had verweten; zoodat ik later onwillekeurig ben gaan denken aan het Fransche gezegde: Qui s'excuse, s'accu;e; wie zich verontschuldigt, beschuldigt zich. Men speelde open spel, zoo werd beweerd; ieder mocht vrij alles komen controleéren; indien ik zelf lust had, welnu, gaarne... Natuurlijk gaf ik onmiddellijk toe, dat, zoo "de ouders der kinderen wisten waarom het gitng in de bewuste stichting, en er in toestemden, dat hun kinderen Roomsch werden, er moreel niets te zeggen viel. Zelf zou ik niet komen; doch gaarne zou .ik twee wijkzusters sturen, twee absoluut betrouwbare dames, en op haar verslag zou ik met het volste vertrouwen afgaan.

De wijkzusters meldden zich bij de dames-catechisten aan uit mijn naam, na eerst beleefd over dag en uur te hebben gecorrespondeerd; maar van de belofte, om open kaart te spelen, kwam... niets. In plaats van de voorgespiegelde vriendelijke ontvangst, ontmoetten zij niets dan laatdunkendheid en een hoogmoedige weigering. Ik schreef daarop den volgenden brief.

Sluiten