Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Maar wij komen krachten te kort!

Geen „maren.'' • Het m o e t. „God wil het.'' En dat heilige moeten zij als een onweerstaanbare drang tot voorwaarts gaan in het geloof: God uit den Hemel zal op Zijn tijd de noodige krachten zenden, gelijk Hij alleen het willen en het volbrengen geeft.

* *

Ten slotte nog een woord tot de ouders der „bewerkte'' kinderen.

Vrienden, niemand zal u beletten uw. kinderen Roomsch te laten worden. Die vrijheid wordt u door onze Protestantsche beginselen en zeden gewaarborgd. Maar wij willen u ter zijde staan, wanneer men langs een omweg en buiten uw voorkennis uw kinderen naar Rome lokt. Het is niet geraden iets tegen het geweten of zelfs zonder nadenken te doen. In uw prijzenswaardig verlangen naar geestelijke er^ maatschappelijke ontwikkeling voor uw kinderen, staan wij, Protestanten, geheel tot uw dienst. Zonder eenige nevenbedoeling en met uitsluiting van benepen zieltjeswinnerij. De ziel van uw kind willen wij winnen, zeker; doch niet voor ons, maar voor God en Zijn levenden Christus. Laat u ook niet verleiden door de voorspiegeling van „betrekkingen,"' ,,baantjes" en wat dies meer zij. Wat niet uit het geloof is, is zonde.

De vroegere Tzarin van Rusland, Alice van Hessen, had om een kroon haar

Sluiten