Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ROOMSCHE GEVAAR.

De oogen van velen zijn in onze dagen gericht naar het verre Oosten, omdat men van daar uit een groot gevaar verwacht, voor onzen toch al reeds zoo geteisterden vrede en voor de eenheid der volken.

Men spreekt van het gele gevaar.

Dreigt dan werkelijk uit het Oosten gevaar?

Hoe het ook is, er is echter een ander, een grooter gevaar, dat als een geweldig onweer, als een geweldige orkaan komt opzetten, alles in zijn vaart omverwerpend, vernielend.... misschien onherstelbaar.

Dit gevaar, dat ons dreigt, is geen utopie, (waandenkbeeld) doch een werkelijkheid.

Dit gevaar is: het Roomsche gevaar.

De leider der kerk, een onfeilbaar mensch in geloofen zedeleer, ontplooit zijn krachten, en wel zoo geweldig, dat het ons doet denken aan het vers van den Hervormer: ,,De vijand rukt vast aan — Met opgestoken vaan; — Hij draagt zijn rusting nog — Van gruwel en bedrog, — Maar zal als kaf verdwijnen".

Sluiten