Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wismeyer, Emma van Loo, R. v. d. Valk, Bets Swanevelt, A. Lieuwen, Truus Wittenheer, Rie Kool, Dien Kramer, Mr. A. R. Werner, Tilly' von Burg, en de H.H. Kromhout, W. Karreman, H. C. v. d. Hoog, W. v. Doorn, M. Mattaar, A. Verhey f, enz. enz. J'en passé, et des meilleurs.

Naast deze letterkundige avonden moet ik wijzen op onze FRANSCHE BIBLIOTHEKEN. Ook deze zijn inderdaad GEBOREN. f#f«

Bezoek Tan den heer F. de Marcelly, Fransch Gezant te den Haag, aan ,,Gelooi en Vrijheid" 31 Januari 1928. Van links naar rechts, zittende, de H.H. J. Bitter, F. de Marcelly, F. J. Krop, M. Nicault; staande, de H. H. J. de Koning, L. Kollmann (conferencier van dien avond) en H. Asselin.

Als vertegenwoordiger der Fransche Protestantsche Kerken, had ik mij destijds gewend tot verschillende redacteuren van godsdienstige bladen, met deze vraag: „Hoe komen wij tot nauwer en geregelder contact met onze Fransche geloofsgenooten?" Het is toch mijn overtuiging, dat de invloed der Kerken veel grooter is dan men denkt, en veel grooter kan zijn dan voorheen, in den arbeid tot bevordering eener goede verstandhouding tusschen de verschillende natiën. De vrede wordt meestal verstoord door misverstand, en misverstand kan het best voorkomen worden door een voortdurend ,,toenaad'rend elkander begrijpen". Al wil ik geen enkele poging

Sluiten