Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienst staat onder leiding natuurlijk van mij zelf of een hoofdleid(st)er.) Het verhaal wordt daarna geëxpressionneerd door de kinderen, door middel van speelbakjes of teekeningen. Op vorenstaande foto ziet men de kinderen daarmee bezig.

Deze Westhill-dienst is een en al fleurigheid en levendigheid, hetgeen voor de kleine kinderen erg gewenscht is.

Hoe de leidsters zelf over haar deel in het werk denken, kan duidelijk genoeg blijken uit het stukje van ee n harer. (Zie pag. 19).

Vertelkringen.

Voor de j tot 12-jarigen bestaan de z.g. door-de-weeksche vertelkringen bij mij aan huis of elders eens in de 14 dagen. Hier worden de Bijbelsche verhalen door mij verteld zonder meer als verhaal, aan de hand van mooie en duidelijke platen, waarvan ik een zeer groote collectie heb aangelegd. Het is een gezellig en leerzaam uurtje, zonder eenige verdere stichtelijkheid. Voor kinderen van ouders die verder zich niet met religie wenschen in te laten, doch hun kinderen op de hoogte willen zien met de Bijbelsche verhalen, een aangewezen methode. De Vrije Jeugdkerk is het eerst hiermede begonnen indertijd en met veel succes. Zij telt momenteel zeven zulke vertelkringen verdeeld over Kralingen, Rotterdamsche School vereen., Montessorischool (Oost en West), meisjesschool 's-Gravendijkwal en Nieuwe Westen (van de Wester-Schoolvereen. en Van Randwijk-School vereen.)

Kinderdiensten.

Behalve de vertelkringen, bestaan voor de 7 tot 12-jarigen ook Kinderdiensten, eens in de 14 dagen des Zondags, in de Voorschoterlaan 25 en Rauwenhoffstr. 55a. Deze kinderdiensten staan onder mijn persoonlijke leiding. Hier worden ook Bijbelsche verhalen verteld, doch meer om het religieuse element erin naar voren te laten komen en in den vorm van een modernen kinderkerkdienst.

Godsdienstlessen.

Voor de 12 tot i8-jarigen, bestaan godsdienstlessen, waar alles betreffende de Chr. godsdienst in het bijzonder en religie in het algemeen, successievelijk behandeld wordt.

De jongens en meisjes die aangenomen wenschen te worden in de een of andere kerk (Remonstr., Doopsgez., Luthersch, of Hervormd), worden door mij daarvoor klaargemaakt. Een goede verstandhouding tusschen de predikanten der resp. kerken, waarborgt een latere overname der leerlingen. Voor

Sluiten