Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAKKINGEN.

I. Delft.

Door mijn benoeming in 1924 tot godsdienstleeraar aan de Delftsche Schoolvereeniging, kwam ik weldra in aanraking met verschillende gezinnen, van hetzelfde type als dat te Rotterdam en zoo ontstond ook hier een Jeugdkerk-af deeling, die eens per maand samenkomt, en een Westhill-afdeeling, eens in de veertien dagen. De Jeugdkerk heeft plaats in de Remonstr. kerk of in het gebouw der Vrijz. Herv. (Koornmarkt), terwijl de Westhill-dienst gehouden wordt in een speel- of zangzaal der Montessori-leerlingen bij de Delftsche Schoolvereeniging (Koningsplein).

Vele kinderen hebben deze diensten bezocht en het spreekt vanzelf dat zij een uitstekende aansluiting vormen bij de godsdienstlessen op school. Helaas zijn nog steeds zeer vele ouders ook hier zich niet bewust van de werkwijze en de bedoeling der Vrije Jeugdkerk.

Misschien dat dit boekje daartoe mag bijdragen.

De kampen worden mede door verschillende jongens en meisjes van Delft bezocht.

Kerstspel door Delftsche Jeugdkerkers — 1926.

Sluiten