Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL XXXVI

door

T. STIGTER

hervormd predikant te berkel en rodenrijs

Omvang 56 bladzijden. Prijs 50 cent. Bij getallen: 10 ex. a 45 ct.; 25 ex. h 43 ct.; 50 ex. è 40 ct.; 100 ex. h 38 ct.; 250 ex. a 36 ct.; 500 ex. a 34 ct.

Enkele grepen uit de recensies: '

De Banier: Dit geschrift over het in den lande zoo bekende en veel besproken artikel 36 is waard gelezen en herlezen te worden......

.... Voorstanders zullen dit werkje met klimmende belangstelling lezen. Maar vooral de tegenstanders van artikel 36 moeten dit werkje lezen, om kennis te nemen van 't geen hier gezegd wordt en bijzonder om 't geen men vaak klakkeloos in artikel 36 leest en wat er toch niet in staat.

De Klok: .... Aanleiding voor deze populaire en heldere studie vond Ds. Stigter dan ook in het werken en wroeten van hen, „die de overheden en machthebbers verwerpen en de justitie omstooten willen". Daartegenover roept hij de Christelijke kerk op tot het getuigenis: „Dit is de weg Gods; wandelt daarin, zoo zal het u wèl gaan." Hier valt heel wat te leeren. Een vergeten hoofdstuk, dat zich aan onzen tijd opdringt, nu men probeerde het weg te sluiten.»..

De Luchter.... Het is inderdaad een ver„klaring", die Ds. S. ons hier geeft. Laten de afdeelingen der Confessioneele Vereeniging dit boekje zich nu eens aanschaffen. Ze vinden er een goede handleiding in, als zij eens een paar avonden aan de bespreking van dit artikel wijden.

H. VEEN MAN & ZONEN

WAGENINGEN - POSTREKENING 12940

Sluiten