Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INT EEKENBILJET

Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust.

(Beschermvrouwe H. M. DE KONINGIN-MOEDER)

—*e>—

Be ondergeteekende j [naam en voorletters/

van ( ,

—d-| beroep .. wonende te ,

straat n' , wenscht lid te worden van bovengemelde Vereeniging

én eene contributie van f (\n cijfers en letters/

'sjaars te betalen.

:.. den

(Handteekening)

In te zenden aan den Secretaris of andere leden van het Hoofdbestuur, aan een der Afdeelings-Secretarissen of Correspondenten (zie adressen hierachter).

Sluiten