Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEPALINGEN

van de

Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering van Zondagsrust,

(Goedgek. bij Kon. besluit van 7 April 1889, No. 14.)

Beschermvrouwe H. M. de Koningin-Moeder.

Artikel 1.

De Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust is gevestigd te Utrecht en stelt zich ten doel:

a. de volksovertuiging te versterken aangaande het hoog belang van Zondagsrust voor ieder in het bijzonder, voor het Huisgezin en voor de Maatschappij;

b. te bewerken, dat de Zondag voor zoo velen mogelijk een rustdag kan zijn.

Art. 2.

De Vereeniging tracht haar doel te bereiken door:

a. het uitgeven van geschriften j

b. het doen houden van voordrachten ;

c. alle andere wettige middelen, die aan haar doel bevorderlijk kunnen zijn.

Art. 3.

De Vereeniging wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaar en 11 maanden, in te gaan op de dagteekening der op deze Statuten te vragen Koninklijke goedkeuring.

Sluiten