Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beschermvrouwe: H, M. DE KONINGIN-MOEDER,

EERELID:

Prof. Dr. S. D. van Veen, Hoogleeraar te Utrecht.

HOOFDBESTUUR i

Prof. Dr. P. J, Muller, Voorburg, Voorzitter.

G. B. van Aaken, 's Gravenhage. Secretaris.

v. Merlenstraat 89, (na 1 April 1916: Galileïstraat 11.)

H. Meijboom, Haarlem, Penningmeester, Westerhóutstraat 31 F. X. W. Bult. (Barneveld).

W. C. van der Haak. (Rotterdam).

P. W. J. van Hassel. (Utrecht).

Dr. W. G. A. Indemans. ('s Bosch).

H. J. Meerkamp van Embden. (Rotterdam.)

Jhr. Mr. J. H. J. Quarles v. Ufford. (Scheve,ningen).

Prof. Dr. S. D. van Veen. Utrecht,

Sluiten