Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lijst der Afdeelingsbesturen en Correspondenten.

AFDEELINGEN:

Amsterdam] , Voorzitter.

P. A. Nicolaas, Seciet.-Penn. Kerkstraat 238, II hoog.

Arnhem. N. 4. A. C. Swellengrebel, Voorzitter. J. C. v. Zoest, Secret.-Penn. R. J. C. F. Kolfschoten.

> Gravenhage Jhr. Mr. G. C. von Weiier, Voorzitter. 1

E. L. v. Ruijtenberg, Secret. J. A. Schwaanhnijser, Penn.

Koningsplein 43. Mr. P. A. N. S. van Meurs. Jhr. Mr. W. Th. Gevers

Deynoot. J. J. Verburg. L. Slagter. J. J. Schoevers.

Gouda P. W. Kamphuizen, Voorz.

G. J. Goedewaagen, Secret. J. van Elk, Penningmeester. M. P. Oosterbeek.

F. Rietveld.

Haarlem H. Meijboom, Voorzitter.

W. L. Schram, Secret.-Penn.

H. M. Voskuijl.

's-Hertogen- E. W. J. de Heusde v. d. bosch Sluise, Voorzitter.

J. W. Cornelisse, Secretaris. Leo v. d. Vaart, Penningm. L. v. d. Steen. Dr. Indemans.

G. Wehmeijer.

H. Worst.

Leeuwarden Ds. B Klein Wassink, Voorz. J. Göbel, Secretaris. J. Kielder, Penningmeester. L. de Vries. C. v. d. Vlerk.

Leiden H. C. v d. Heijde, Voorz.

G. C. Mingelen, Secretaris, C. A. Simonis, Penningm. C. H. Kouw. M. G. F. Meiners.

Meppel P. W. Focken, Voorzitter.

G. Jakobs, 2e Voorzitter. K. Touwen Lzn,, Ie Secret.-

Penningmeester.

H. Zwikker, 2e Secretaris. D. Steenbergen.

Middelburg Ds. J. de Visser, Voorzitter.

C. A. H Billerbeek, Secret. A. Steketee, Penningmeester.

Nijmegen , Voorzitter.

D. J. Hinrichs Jr., Secret.Penningm., Valkhof 2.

Rotterdam H. J. Meerkamp v. Embden, Voorzitter. H. W. Heil, 2e Voorzitter. H. Sondorp, Secretaris, Schiebroeksche straat 390. Corns. Immig Sr., Penningm., Oostzeedijk 46. H. C. P. de Groot. W. C. van der Haak. Mr. S. Nayen,

C. van Riet.

G. H. Voorhoeve. L. v. d Pol.

Dr. E. van Rijckevorsel.

Utrecht Dr. A. v. d. Hoeven, Voorz.

A. v. d. Laaken, Secret.-Penn.

H. J. de Ligt.

P_ W. J. van Hassel. J. van Noordenne. H. van Andel. A. G. H. van Spanje.

Zutphen Ds. R. H. Drijber, Voorz.

H. G. Binnendijk, Secretaris. W. Kerkmeijer G.Jzn., Penn. J. van Oppenraaij. P Veen. Mej. Vetter.

Zwolle H. L. Dingemans, Voorzitter.

Ds. G. A. Alers, Secret.-Penn.

H. J. Stephanus.

F. Blauwboer.

Ds. A. W. van Wijk.

D. J. R. Jordens. }. Hollander.

J. A. Swijnenberg.

(v. d. Barbiers- en Kappcrsb.) H. J. v. IJsendijk.

Sluiten