Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was God niet even goed Zilpa's Vader, als haar eigen Vader ? Was haar slavin eigenlijk niet haar eigen zuster ? En behoorde zij het niet als een vanzelf sprekend iets te beschouwen, dat Zilpa alle voorrechten en alle zegen zou hebben, die zij — Lea — zelve bezat ?

Het was de zware strijd voor Lea, voor de gehate, eenzame vrouw, die zelf graag wat liefde van haar man had gehad, om dezen nog eene nieuwe vrouw te moeten toevoegen.

Zou zij luisteren naar God of naar haar lagere ik, dat haar influisterde, dat het eene krankzinnigheid zou zijn. Zij koos het eerste. Duidelijk nam zij waar, dat zij God-Liefde zou dienen, door haar autocratische gevoelens op te offeren. Haar slavenconceptie van haar medemensch moest eruit, dan zou God haar zeker kunnen zegenen met nieuwe eigen kinderen. En bij de geboorte van Gad, begreep zij dat „hoop" gerechtvaardigd was, dat zij gelijk had gehad, tegen alle gangbare menschelijke overtuiging in, om het dolzinnig experiment te wagen.

7de zoon

Gad is het type van het verdwijnen van de slavenconceptie, de mentaliteit, die zich verheven heeft boven die conceptie, welke men de „oostersche" zou kunnen noemen.

Zilpa zou nog een tweeden zoon baren, Aser.

Tegen de geboorte van dit kind was Lea weer begonnen het geluk te zien. En zij zeide : „Tot mijn geluk. De dochters zullen mij gelukkig achten."

Om dit te doorzien moeten wij toegeven, dat de Vrouw, in den loop der wereld steeds de groote bewaarster is geweest van alle hoogere ideeën van liefde, reinheid, zelfopoffering. Onder „dochters" valt dus te verstaan : de hoogere ideeën, het hoogere bewustzijn van God.

8ste zoon

Aser is het type, dat waakt bij en over de hoogere openbaring.

ISSASCHAR, ZEBULON EN DINA

Hoewel Lea reeds de spiritueele overtuiging in zich droeg, dat, na de geboorte van Aser, God haarzelf wederom kinderen

Sluiten