Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

HOOFDSTUK III DE OPMARSCH VAN ISRAËL

Vluchtig zullen eerst de hoofdlijnen worden aangegeven, waarlangs de Lezer zal worden geleid.

Op twee verschillende manieren zou men te werk kunnen gaan om de stammen terug te vinden n.m. door hun psyche te bestudeeren, dan wel door hen van meet af aan te volgen op hun tochten. Dit laatste is te vinden in de betreffende Angelsaksische literatuur. Dit Nederlandsche boekje moet beschouwd worden als een poging om die studie verder te brengen. Schrijver zal daartoe de eerste manier, de psychestudie volgen, en hierdoor wordt feitelijk het historische bewijs van den Trek over den Kaukasus en Europa in, overbodig gemaakt.

Het is hier de plaats om er op te wijzen dat hoog-geestelijke gebeurtenissen steeds haar neerslag vinden en haar afschaduwing hebben in het stoffelijk gebeuren : toen Jezus op aarde kwam om een geestelijk Koninkrijk te stichten, verwachtten de menschen een aardsch Koninkrijk. Zoo ook hier : het zoeken naar het beloofde geestelijke Rijk, aan Abraham, Izak en Jakob toegezegd, uitte zich bij de nakomelingen van Jakob in een zoeken naar betere stoffelijke omstandigheden, en dreef hen tot eene geografische verplaatsing, tot een trekken naar andere oorden. De lust tot trekken, en de doorzetting waarmede deze werd uitgevoerd, was grooter naarmate zij meer open waren voor het hoogere.

Israël, de tien stammen, een buitengewoon spiritueel volk, was langzaam maar zeker in zoo'n materialistische gedachtensfeer verdwaald geraakt, dat het zijn visie verloor, zijn inspiratie en zijn kracht. Het werd overwonnen door den Koning van Assyrië en kwam in ballingschap. Wat steeds onmiddellijk gebeurde, gebeurde ook nu n.m. het huwen met

Sluiten