Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden, welke zich zou manifesteeren in treklust, ineen geografisch zoeken naar betere condities, naar een beloofd land.

Hoe is het nu gegaan met een door enkele eeuwen van misère verbeterd Israël ? Laten wij eens een blik slaan in het Oosten waar een dergelijke geschiedenis zich nog herhaaldelijk onder onze oogen afspeelt.

Er is een heidensch volk. Er komt een Mohammedaan,, een koopman b.v. Hij huwt eene vrouw uit dat volk. Zij en de kinderen worden Islam. Ook sommige familieleden en vrienden. Na verloop van jaren wordt de man het Hoofd van zijne omgeving. Zijne nakomelingen, min of meer van gemengden bloede, hebben veel kans op een vorstentitel.

Maar in het geval dat wij nu behandelen, schijnen bepaald de stammen en bloc den Kaukasus te zijn overgetrokken, den Arrarat te zijn gepasseerd, althans, hun karakter en namen hebben zij in Europa gebracht, evenals veel van hun taal, overleveringen, veldteekens enz.

Het tegenwoordige Europeesche ras, het Kaukasischeras, iszondertwijfeleenkruising van de toen bestaande rassen bij de Kaspische zee — de nakomelingschap van Japhet, zoo men wil — met Israël. En onder I s r aë 1 i e t i s c h e vorsten en onder Israëlietische priesters hebben zij'zich ontwikkeld, zijn zij groot en talrijk geworden, en zijn zij gaan trekken, en zouden zij Europa bevolken iedere stam op zijn plaats.

Wordt dus door Angelsaksische onderzoekers betoogd, dat de Britten de afstammelingen zijn van het verbannen Israël, de Duitsche geschiedkundige Felix Dahn, moet daar niet veel van hebben. Hij zegt : „Dillettantische Verirrung, welche die Germanen zu Semiten macht, kommt nicht im Frage."

Dit aplomb schijnt ook niet geheel misplaatst.

Beide soort geleerden konden rekening gehouden hebben met de Kruisingswaarschijnlijkheid.

De Joden zouden ongeveer 150 jaar later verbannen worden en wel naar Babyion. Een gedeelte zou evenals de Israëlieten in Assyrië — onmiddellijk afvallig worden. Deze kruising zou

Sluiten