Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laten wij lezen, wat Mozes van deze mentaliteit zegt. Een gebed toepasselijk voor dezen tijd :

. „Hoor, Heere, de stam van Juda, en breng hem weder tot zijn volk (tot de andere stammen van Israël). Zijne handen moeten hem genoegzaam zijn, en zijt Gij hem eene hulp tegen zijne vijanden (den Babelgeest, het materialisme, het mesmerisme)."

Laten wij allen weten, dat in de ziel van Duitschland sluimert die mentaliteit, waarvan rechtens het Duitsche wapen het symbool behoorde te zijn, de Leeuw van Juda, d. i. moreele moed.

DE TWEEDE VIER VOLKEN

5de stadium

Ieder zal begrepen hebben, dat het volk van Dan (zeekolonisatie) het volk der Dannemarke, de Dannebrog, is het volk der Denen. De sage zegt dat Dan in den Sont slaapt. Maar Dan zal nooit meer opstaan.

Jakob zegt, dat Dan een slang, een sliert is langs den weg. En inderdaad op twee wijzen heeft Dan steeds zijn weg geteekend.' Door brand, verschrikking, moord en verwoesting ; en door zijn Dan-naam te geven aan elke kolonie die veroverd werd.

De oorspronkelijke Dangeest kan moeielijk in het beloofde Jeruzalem komen. Maar de Denen kunnen tevreden zijn de taak van Manasse te kunnen vervullen, zooals reeds voorspeld is in Ezechiël 48, versus Openbaring 7, waar de poort van Dan veranderd is in die van Manasse.

Dan, werd voorspeld, zou een Rechter zijn in Israël.

Als wij bedenken, hoe onlangs in deze tijden, waarin iedere natie getoetst wordt naar zijn karakter, Denemarken vrijwillig afstand heeft gedaan van zijne koloniën, dan is het wel een bewijs, dat de oude Dan dood is, en de Denen in de glorie van Manasse hun roeping zullen gaan volmaken. Dan heeft zich zelf inderdaad „gericht", is zijn oude „Dan"geest, van magnetische overheersching „vergeten", en is dus Manasse (vergetelheid) geworden. Hun geschiedenis is bekend. Zij waren de veroveraars van de kusten van Europa, de groote vijanden van het Christendom, de energieke verschrikkingsaanjagers van voor 1000 jaar.

Sluiten